talkoot

Talkoovelvoite vuonna 2022

Talkoopisteitä tulee kerätä säilyttääkseen paikkansa seuraavan vuoden
ohjatussa treeniryhmässä.
Pisteitä tulee kerätä 14 pistettä vuodessa (alaikäiset 7 pistettä), yksi tunti
vastaa yhtä pistettä.
Kesken vuoden liittyvän jäsenen talkoovelvoite on 1 talkoopiste kuukautta
kohden (alaikäiset 0,5 talkoopistettä/kuukaudessa).
Talkoopisteitä voi kerätä kukin jäsen itselleen ja ei-jäsen voi talkoilla
jäsenen puolesta, ja kerätä hänelle pisteitä.
Talkoista tiedotetaan aina jäsenkirjeessä tai erillisenä sähköpostina
jäsenille.

Jokaisessa Agility-Poppoon järjestämässä tapahtumassa on talkoista
vastaava yhdyshenkilö. Talkooyhdyshenkilö pitää tapahtuman aikana
talkoolaisista kirjaa, joka toimitetaan talkoovastaavalle.
Talkoista, joihin on lupautunut, saa lähteä kesken vain perustellusta syystä
ja aina pois lähtiessä tulee ilmoittaa lähdöstään yhdyshenkilölle. Jokainen
on velvollinen tekemään tämän ilmoituksen ja mikäli talkoista lähdetään
luvatta, menettää henkilö kyseisen päivän talkoopisteet.
Muiden talkoopisteiden ilmoittamisesta huolehtii jokainen itse
talkoovastaavalle sähköpostitse tpi_95@hotmail.com